Malax museiförening rf verkar i Malax, Österbotten, Finland. Föreningen har ca 240 medlemmar och driver ideell verksamhet. Föreningen äger Brinkens museum och Kvarkens båtmuseum samt Sockenmagasinet (1754) och Långfors kvarn. Fäbodstigen och Järnåldersleden förvaltas av föreningen. Föreningen bedriver en livlig museiverksamhet och lokalhistorisk forskning samt publicerar bl. a. böcker och postkort mm. Även en årlig almanacka, Aanacko, med bilder från det gamla Malax. Medlemstidningen Vällingklockan utkommer två gånger om året. Ett omfattande arkiv med allehanda historiska handlingar, bilder och föremål finns inom föreningen. Styrelsen framgår här.

” … att hopbringa och vårda minnen av hembygdens odling och historia.”

Välkommen till Malax museiförening rf

 

Aktuellt:
 

Vårmöte onsdag 28 mars 2018 kl. 18.00 i Allaktivitetshuset. Stadgeenliga ärenden, kaffeservering. Välkomna!

Österbottningarna och salpetern – en lyckad kombination, föredrag av Britt-Marie och Nils Erik Villstrand, professor emeritus, i Kvarkens båtmuseum onsdagen den 11 april kl. 18.30–20.15. Närmare information kan du läsa här.

 

Malax i början på 1920-talet, artikeln finns nu under Dokument ur vårt arkiv. Den kan också läsas här.

Ester Herrgårds minnen 1918 hittar du nu under Dokument ur vårt arkiv. Du kan också läsa artikeln här.

Biografi över Johannes Klockars finns nu via länk till https://www.sfv.fi/sv/publikationer/bokserie/ Biografin är f n nr 2 på aktuella listan.

 

Vällingklockan, årets december nummer har utkommit och finns att hämta här!

 

Aanacko 2018 har nu utkommit. Den kan köpas vid Andelsbanken, Byggmaskiner, Café Eternell, Pappadagis, Sale, S-market och Stenco, samt vid Natur-kost (Hartmans hus) i Vasa. Priset är 6 euro.

 

Årets Aanacko 2017 har nu införts på hemsidan i pdf-format. Du kan se den här.  


Nu har vi en liten tilläggsupplaga av boken Fäbodliv i Malax, som utgavs av Aktiv närkultur 1987. Boken kostar 12 € och finns på vårt försäljningsbord i KPO Köpings 24.11, i Solhem 1.12 och i Bygdegården 2.12.

 

Verksamhetsberättelsen för 2016 finns nu på hemsidan.

Ny bok har utkommit: Matthias (Matti) Klockars: Kära Stina! Amerikabrev 1905 – 1908 Din Gustav.  Format 250x176 mm (B5), häftad, 128 sidor, rikt illustrerad. Pris 15 euro. Säljs på Andelsbanken, KPO i Köpings och Sale och Stenco i Övermalax.

 

Museiföreningens talkokvällar: varje måndagkväll kl 18.00 vid Brinkens museum och varje torsdagkväll kl 18.00 vid Kvarkens
båtmuseum. Välkomna med både gamla och nya talkojobbare. Kaffe och trevlig samvaro utlovas.

 

Arkeologisk verksamhet i Lill-Telsar 1936. Information finns under rubriken Forntiden i Malax. Klicka här.

Arkeologisk verksamhet i Jonkaisbränno i början av 1900-talet finns nu under rubriken Forntiden i Malax. Klicka här.

Glimtar av vardagsliv i Malax 1917 finns nu på Finlands Svenska Hembygdsförbunds sida Historisk hembygd 1917. Klicka här.  


Båtmuseets biblioteksböcker finns nu på båtmuseets sida. Boklistan kan ses här.

Ny bok har utkommit:  Blås- och stråkmusik i Malax. Säljs på KPO i Köpings och Sale i Övermalax.

2017 års Aanacko: säljs för 6 € på S-market i Köpings och Övermalax, på Stenco, på Andelsbanken, Pappadagis och Malax
Byggmaskiner. Se
2017 års Aanacko här. Årets Aanacko 2016 kan nu ses som pdf-fil på hemsidan.

Ny bok har utkommit: Till sjöss! Leander Bonn – Sjöman, bonde, smed.

 

Sommarutställningar 2016 vid Kvarkens båtmuseum kan ses här.


Boken: Ytäbyiji i Malax runt 1950 har utkommit. Den säljs på Smarket i Över- och Yttermalax, på Stenco, på Andelsbanken, på
Kommungården Den säljs också på museiföreningens tillställningar på Brinken och i Kvarkens båtmuseum. Pris 30 €.

Husbönder och bomärken: Ny bok utgiven av museet.

Nya dokument: Väderleks- och årsväxtförhållandena i Malaks 1863—1915 finns nu under Dokument i våra arkiv. 

Två nya dokument: ”Kyrkotukt på 1700-talet i Malax” och ”Tillståndet i Malax och Solwo år 1760”.
Se under rubriken 
Dokument ur vårt arkiv.

 

 


 

 Månadsbilder

 Brinkens museum

 
2018

 2017

 2016
 
2015
 
2014
 
2013
 
2012

 

 Kvarkens Båtmuseum

 
2018

 2017

 2016
 
2015
 2014
 
2013
 
2012

 

 Verksamhetsberättelser

 
2016

 2015

 2014
 
2013

 2012

Malax museiförening r f

Gustav Smulter, ordförande

email: gustav.smulter(at)pp.malax.fi

web: karin.malmsten.rivieccio(at)
gmail.com
Uppdaterat 22.04.2018