Böcker, aanacko och postkort m m kan beställas av Gunnel Smulter, tel. +358 (0)50 527 6595 eller via epost till gunnel.smulter(a)pp.malax.fi. Postavgift tillkommer vid försändelse.

 

Museiföreningen saluför även  "Klinkbåten – historien om en båt", en DVD-dokumentär-film om den nordeuropeiska klinkbåten och dess lokala variationer. Bl.a. fälbåten i Kvarkens båtmuseum presenteras
i filmen.

Malax museiförening har publicerat många böcker och postkort, som Du kan hitta under länkarna nedan.

Lokal- och regionhistoriska böcker

 Samling 1
 
Samling 2  
 
Övriga böcker m m     
 
Postkort

Senast utkomna böcker