Malax museiförening rf

Styrelse  2023

Namn

 

E-post

 

Telefonnr

 

Nina Sten (f d Falk)

ordförande

nina_falk(at)hotmail.com

 

 050 300 3234

 

Mikael Storfors

vice ordförande

mstorfors(at)gmail.com

 

040 821 8823

 

Gunnel Smulter

sekreterare

gunnel.smulter(at)pp.malax.fi

 

 050 527 6595

 

Mathias Högbacka

båtmuseets sekreterare

mathias.hogbacka(at)aktion.fi

 

 040 183 8653

 

Britt-Helen Flemming

kassör

 

 

 06 365 4572

 

Kerstin Hägen

 

 

 

 050 560 8573

 

Maria Strandberg

 

 

 

 050 016 6299

 

Nils Sund

 

 

 

 050 361 5007

 

Hans Söderback

 

 

 

 045 346 7220

 

Adjungerade medlemmar

 

 

 

 

 

Daniel Grönlund

 

 

 

 045 195 7401

 

Pia Staffans

 

 

 

 050 349 3328

 

Eivor Strömfors

 

 

 

 050 560 5947

 

Leif Finnäs

(Vällingklockan)

 

 

 050 525 2513