Malax museiförening rf

Styrelsen 2021 -

Solveig Söderback, ordf

Nina Sten, vice ordf

Gunnel Smulter, sekr

Britt-Helen Flemming, kassör
Göran Strömfors, sekr för båtmuseet

Vidar Björknäs

Kent Herrgård

Kerstin Hägen

Nils Sund

 

Gunvor Brokvist, adjungerad medlem

Susanne Lagus, adjungerad medlem

Mikael Storfors, adjungerad medlem

Gunnel M Svenns, adjungerad medlem