Utvecklingsprojekt    2024-2025
       Nina Sten, projektledare      mmf.brinken@gmail.com 
tel: 040 813 3137

Vällingklockan
Leif Finnäs, 050 525 2513

Malax museiförening rf    

Namn

 

E-post

 

Telefonnr

 

Solveig Söderback

ordförande

Solveig.soderback(at)gmail.com

 

  050 402 3700

 

Mikael Storfors

vice ordförande

mstorfors(at)gmail.com

 

040 821 8823

 

Gunnel Smulter

sekreterare

gunnel.smulter(at)pp.malax.fi

 

  050 527 6595

 

Mathias Högbacka

båtmuseets sekreterare

mathias.hogbacka(at)aktion.fi

 

  040 183 8653

 

Britt-Helen Flemming

kassör

 

 

  040 077 6572

 

Pia Staffans

 

 

 

  050 349 3328

 

Maria Strandberg

 

 

 

  050 016 6299

 

Eivor Strömfors

 

 

 

  050 560 5947

 

Hans Söderback

 

 

 

  045 346 7220

 

Adjungerad
medlem

 

 

 

 

 

Daniel Grönlund

 

 

 

  045 195 7401

 

Nina Sten

 

 

 

  040 813 3137