Malax museiförening rf

Styrelsen 2018

Gustav Smulter, ordf

Nina Falk, vice ordf

Gunnel Smulter, sekr

Britt-Helen Flemming, kassör
Göran Strömfors, sekr för båtmuseet

Vidar Björknäs

Kent Herrgård

Kerstin Hägen

Nils Sund

 

Gunvor Brokvist, adjungerad medlem

Susanne Lagus, adjungerad medlem

Leif Skinnar, adjungerad medlem

Gunnel M Svenns, adjungerad medlem