Malax museiförening rf

        

         Dokument ur vårt arkiv

         Kyrkotukt i Malax på 1700-talet
            
Tillståndet i Malax och Solwo 1760
            
By Årdning 1820 - (1888)
            
Dokument om markbyte i Ytterbyn år 1855
            
Geografisk beskrivning av Malax socken 1734
            
Historik över Malax kommuns spannmålslånemagasin
            
Sockenmagasinet — en bildsvit
            
Stängselstadgar för Malaks (1907)
            
Minnen från Malax — Artiklar ur Vasabladet 1894
            
MaalaxsprååtjeDialektord från A till Ö
            
Bland österbottniska emigranter i Sverige 1950
            
Skrock och vidskepelse bland Malaks allmoge
            
Väderleks- och årsväxtförhållandena i Malaks 1863—1915

 

 

 

Textruta: Aktuellt: 13 maj 2013