Långfors kvarn

 

Långfors kvarn, Åddas kvääne, donerades till museiföreningen 2007 av delägarna till kvarnen.

Kvarnen fanns redan på 1800-talet. Den byggdes om 1932 och 1939 så att man kunde mala vete.
Kvarnen är i brukbart skick och har renoverats och målats utvändigt genom museiföreningens
försorg. Se även kvarnbild från Malax å tagen tvärs över ån där prästgården syns i bakgrunden.

Här producerades mjöl till Malaxlimpan och traditionellt rågbröd och Unos grisar.