Malax museiförening rf

Malax Museiföreningen r f  och Malax LokalTV r f  presenterar videor som berättar historisk värdefull information om Malaxbornas berättelser om händelser som förevarit i Malax.