Malax museiförening rf

Medlemsinformation

 

Bli medlem!

Du som känner intresse för vår verksamhet – bli medlem! Du som redan deltagit i vår verksamhet – bli medlem!

Medlemsavgiften är även i år endast 10 euro. För denna fås information om verksamheten via Vällingklockan två gånger per år
(i juni och december) samt årsbroschyrer m.m. För avgiften fås dessutom
– helt gratis! – tidninigen Hembygden (5nr/år; normalpris 10 euro/år), som är Finlands Svenska Hembygdsförbunds tidning.

Kontakta vår kassör Britt-Helen Flemming, 06-3654572, eller någon i styrelsen, om du vill bli medlem. Värva dig själv samt två andra personer som nya medlemmar – då får du gratis böcker och vykort till ett värde av 20 euro!

Välkommen med i vår verksamhet!