Malax museiförening rf

Externa länkar  

 

Museiverksamhet

Museiverket http://www.nba.fi/start/

Finlands svenska hembygdsförbund    http://www.hembygd.fi/start/

Österbottens museum    http://museo.vaasa.fi/w/?lang=2&page=1&version=1

Bergö hembygdsförening: http://www.bergo.hembygd.fi/svenska/

Korsnäs hembygdsförening:   http://korsnas.hembygd.fi

Petalax hembygdsförening:   http://petalaxhembygdsforening.sou.fi/index/

Stundars:    http://www.stundars.fi/

Holmöns båtmuseum:   http://www.holmonsbatmuseum.se/

Österbottens museiportal:   http://www.museiportalosterbotten.fi/museer-i-osterbotten/

Arkeologi

Österbottniska fornforskningssällskapet    http://www.arkeobotnia.fi/startsida/

Museiverket/Arkeologi    http://nba.fi/sv/arkeologi

Museiverkets kulturmiljö /registerportal (finska)

  http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx

 

Muinaispolut Suomessa (Fornstigar i Finland: Järnåldersleden i Malax: finska)

http://www.muinaispolut.fi/polkukuvaukset/maalahti.html

 

Arkeologi i Västerbotten    http://www.sparfran10000ar.se/

 

Övrigt

 

Malax: Kultur och fritid    http://www.malax.fi/sv/kultur-och-fritid/

 

Aktion Österbotten r.f.    http ://www.aktion.fi/svenska/

 

Svenska Folkskolans vänner   https://www.sfv.fi/sv/publikationer/bokserie/