Malax museiförening rf verkar i Malax, Österbotten, Finland. Föreningen har ca 240 medlemmar och driver ideell verksamhet. Föreningen äger Brinkens museum och Kvarkens båtmuseum samt Sockenmagasinet (1754) och Långfors kvarn. Fäbodstigen och Järnåldersleden förvaltas av föreningen. Föreningen bedriver en livlig museiverksamhet och lokalhistorisk forskning samt publicerar bl. a. böcker och postkort mm. Även en årlig almanacka, Aanacko, med bilder från det gamla Malax. Medlemstidningen Vällingklockan utkommer två gånger om året. Ett omfattande arkiv med allehanda historiska handlingar, bilder och föremål finns inom föreningen. Styrelsen framgår här.

” … att hopbringa och vårda minnen av hembygdens odling och historia.”

Välkommen till Malax museiförening rf

 

Aktuellt:

MI-föreläsning om Pehr Stenbergs levernesbeskrivning—en resa i tid och rum till flydda tiders Sverige och Finland på Kvarkens båtmuseum den 21 oktober 2019 kl . 19.00—20.45 (2 lekt.)13€ (kaffe ingår). Anmälan senast den 14 oktober via: mi@malax.fi eller telefon 040 650 8100, 040 650 8099. Klicka här för mer info!

Årens månadsbilder för Brinkens museum och Kvarkens båtmuseum finns på länkarna på denna sidan. Här finns detaljerad information om bl. a händelser och objekt som finns i museernas samlingar.

Museiföreningens talkokvällar är avslutade för i år vid Brinkens museum och Kvarkens båtmuseum. Tack för alla ansträngningar
som gjorts i år. Välkomna åter nästa år igen och vi hoppas även att nya talkoarbetare ansluter till talkoverksamheten.

 

Årets första Vällingklocka har utkommit och finns nu även att läsa på länken här .

En ny intressant artikel finns under rubriken  ”Dokument ur vårt arkiv”  Från far till son i tolv generationer—Styrishemman nr 25 i
Paxalgränden

Verksamhetsberättelsen för  2018 för Brinkens museum och för Kvarkens båtmuseum finns nu på hemsidan.

Två nya intressanta artiklar finns under rubrikerna ”Dokument ur vårt arkiv” Perjushemman nr 37—Familjen Perjus—Malmberg och Wasa-Postens Malaxnummer 1923





 


 

 Månadsbilder

 Brinkens museum
 2019

 2018

 2017

 2016
 
2015
 
2014
 
2013
 
2012

 

 Kvarkens Båtmuseum
 2019

 2018

 2017

 2016
 
2015
 2014
 
2013
 
2012

 

 Verksamhetsberättelser
 2018
 
2017

 2016

 2015

 2014
 
2013

 2012

Malax museiförening r f

Gustav Smulter, ordförande
email: gustav.smulter(at)pp.malax.fi

 

web: karin.malmsten.rivieccio(at)
gmail.com
Uppdaterat 09.10.2019