Malax museiförening rf verkar i Malax, Österbotten, Finland. Föreningen har ca 240 medlemmar och driver ideell verksamhet. Föreningen äger Brinkens museum och Kvarkens båtmuseum samt Sockenmagasinet (1754) och Långfors kvarn. Fäbodstigen och Järnåldersleden förvaltas av föreningen. Föreningen bedriver en livlig museiverksamhet och lokalhistorisk forskning samt publicerar bl. a. böcker och postkort mm. Även en årlig almanacka, Aanacko, med bilder från det gamla Malax. Medlemstidningen Vällingklockan utkommer två gånger om året. Ett omfattande arkiv med allehanda historiska handlingar, bilder och föremål finns inom föreningen. Styrelsen framgår här.

” … att hopbringa och vårda minnen av hembygdens odling och historia.”

Välkommen till Malax museiförening rf

 

Aktuellt:

Skären — ett museum på nätet se mer på länken här  https://skarenmuseum.fi

Verksamhetsberättelsen 2019 för Brinkens museum och för Kvarkens båtmuseum finns nu på hemsidan.

Vällingklockan juni 2020 finns nu utgiven och utdelas till medlemmarna under juni månad.

Evenemangsidan och nya öppettiderna på museerna 2020

Malax församling håller Gudstjänst söndagen den 16 augusti kl. 11.00 vid Kvarkens båtmuseum.

Museiföreningens talkokvällar startar måndagen den 8 juni kl.18.00 vid Brinkens museum och torsdagen den 11 juni kl.18.00 vid
Kvarkens båtmuseum. Nya och gamla talkojobbare hälsas välkommen med! Var och en iakttar myndigheternas gällande restriktioner.

Två nya dokument finns nu inlagda under ”Forntiden i Malax” Du hittar dem under länkarna här Sägner i Malax del 1 och 2 och Glimtar ur skolans historia

2020-års Aanacko har utkommit och finns att köpa på Stenco, Sale i Övermalax och på S-market i Yttermalax. Pris 6 euro.

Förra årets aanacko 2019 finns nu som PDF-fil på hemsidan och kan ses här.

Båtmuseets bibliotek har uppdaterats. Boktitlarna kan du läsa här.

Årens månadsbilder för Brinkens museum och Kvarkens båtmuseum finns på länkarna på denna sidan. Här finns detaljerad information om bl. a händelser och objekt som finns i museernas samlingar.

En ny intressant artikel finns under rubriken  ”Dokument ur vårt arkiv”  Från far till son i tolv generationer—Styrishemman nr 25 i
Paxalgränden

Två nya intressanta artiklar finns under rubrikerna ”Dokument ur vårt arkiv” Perjushemman nr 37—Familjen Perjus—Malmberg och Wasa-Postens Malaxnummer 1923

 


 

 Månadsbilder

 Brinkens museum
 2020

 2019

 2018

 2017

 2016
 
2015
 
2014
 
2013
 
2012

 

 Kvarkens Båtmuseum
 2020
 
2019

 2018

 2017

 2016
 
2015
 2014
 
2013
 
2012

 

 Verksamhetsberättelser
 
2019
 2018
 
2017

 2016

 2015

 2014
 
2013

 2012

 

 

Malax museiförening r f

Solveig Söderback, ordförande
email: solveig.soderback(at)gmail.com

web: karin.malmsten.rivieccio(at)
gmail.com
Uppdaterat 30.06.2020