Malax museiförening rf verkar i Malax, Österbotten, Finland. Föreningen har ca 240 medlemmar och driver ideell verksamhet. Föreningen äger Brinkens museum och Kvarkens båtmuseum samt Sockenmagasinet (1754) och Långfors kvarn. Fäbodstigen och Järnåldersleden förvaltas av föreningen. Föreningen bedriver en livlig museiverksamhet och lokalhistorisk forskning samt publicerar bl. a. böcker och postkort mm. Även en årlig almanacka, Aanacko, med bilder från det gamla Malax. Medlemstidningen Vällingklockan utkommer två gånger om året. Ett omfattande arkiv med allehanda historiska handlingar, bilder och föremål finns inom föreningen. Styrelsen framgår här.

” … att hopbringa och vårda minnen av hembygdens odling och historia.”

Välkommen till Malax museiförening rf

 

Aktuellt:


Aanacko 2019
har utkommit och kan köpas vid Stenco och Sale i Övermalax och i Yttermalax vid S-market Köpings, Café Eternell, Pappadagis, Malax byggmaskiner och Andelsbanken (när den har flyttats tillbaka till Köpings).

Båtmuseets bibliotekslista uppdaterad med ca 130 nytillkomna böcker. Den kan läsas här.

Arkeologisk verksamhet i Langerskogen. Information finns under rubriken Forntiden i Malax. Klicka här.

En ny bok har utkommit i sommarMatthias (Matti) Klockars: SJUKDOM OCH DÖD I MALAX 1800–1899. Format 250x175 mm (B5), limbunden, 158 sidor, rikt illustrerad. Närmare info här. Säljs vid Café Eternell och vid KPO i Köpings och Sale i Övermalax. Beställningar gunnel.smulter@pp.malax.fi eller 050 527 6595

Verksamhetsberättelse 2017 och nya broschyrer 2018 för Brinkens museum och för Kvarkens båtmuseum finns nu på hemsidan.

Nu har vi en liten tilläggsupplaga av boken Fäbodliv i Malax, som utgavs av Aktiv närkultur 1987. Boken kostar 12 €.

Malax i början på 1920-talet, artikeln finns nu under Dokument ur vårt arkiv. Den kan också läsas här.

Ester Herrgårds minnen 1918 hittar du nu under Dokument ur vårt arkiv. Du kan också läsa artikeln här.

Biografi över Johannes Klockars finns nu via länk till https://www.sfv.fi/sv/publikationer/bokserie/ Biografin är f n nr 2 på aktuella listan.

Ny bok har utkommit: Matthias (Matti) Klockars: Kära Stina! Amerikabrev 1905 – 1908 Din Gustav.  Format 250x176 mm (B5), häftad,
128 sidor, rikt illustrerad. Pris 15 euro. Säljs på Andelsbanken, KPO i Köpings.

 

Arkeologisk verksamhet i Lill-Telsar 1936. Information finns under rubriken Forntiden i Malax. Klicka här.

Arkeologisk verksamhet i Jonkaisbränno i början av 1900-talet finns nu under rubriken Forntiden i Malax. Klicka här.

Båtmuseets biblioteksböcker finns nu på båtmuseets sida. Boklistan kan ses här.

Nya dokument: Väderleks- och årsväxtförhållandena i Malaks 1863—1915 finns nu under Dokument i våra arkiv. 

 


 

 Månadsbilder

 Brinkens museum

 
2019

 2018

 2017

 2016
 
2015
 
2014
 
2013
 
2012

 

 Kvarkens Båtmuseum

 
2019

 2018

 2017

 2016
 
2015
 2014
 
2013
 
2012

 

 Verksamhetsberättelser

 
2017

 2016

 2015

 2014
 
2013

 2012

Malax museiförening r f

Gustav Smulter, ordförande
email: gustav.smulter(at)pp.malax.fi

 

web: karin.malmsten.rivieccio(at)
gmail.com
Uppdaterat 31.01.2019