Malax museiförening rf : Gustav Smulter, ordförande email: gustav.smulter(at)pp.malax.fi

webmaster: karin.malmsten.rivieccio(at)outlook.com 

(Uppdaterat 04.05.2016)

 

.

Malax museiförening rf verkar i Malax, Österbotten, Finland. Föreningen har ca 240 medlemmar och driver ideell verksamhet. Föreningen äger Brinkens museum och Kvarkens båtmuseum samt Sockenmagasinet (1754) och Långfors kvarn. Fäbodstigen och Järnåldersleden förvaltas av föreningen. Föreningen bedriver en livlig museiverksamhet och lokalhistorisk forskning samt publicerar bl. a. böcker och postkort mm. Även en årlig almanacka, Aanacko, med bilder från det gamla Malax. Medlemstidningen Vällingklockan utkommer två gånger om året. Ett omfattande arkiv med allehanda historiska handlingar, bilder och föremål finns inom föreningen. Styrelsen framgår här.

” … att hopbringa och vårda minnen av hembygdens odling och historia.”

Välkommen till Malax museiförening rf

 

Aktuellt:

Boken Ytäbyiji i Malax runt 1950 har utkommit. Den säljs på Smarket i Över- och Yttermalax, på Stenco, på Andelsbanken, på Kommungården samt av Gunnel Smulter, Ann-Mari och Vidar Björknäs, Siri Hagback och Kerstin Hägen. Den säljs också på museiföreningens tillställningar på Brinken och i Kvarkens båtmuseum. Pris 30 €.

Talkoarbete: Talkoarbetet på Kvarkens båtmuseum startar 3 maj, undantagsvis på en tisdag, följande gång torsdag 12 maj. Brinkens museums talkoarbete startar måndag 9 maj. Samling kl. 18.00. Kom med alla intresserade!

Verksamhetsberättelsen för 2015
finns nu på hemsidan.

Väderleks- och årsväxtförhållandena i Malaks 1863—1915 finns nu under Dokument i våra arkiv. 

Vällingklockan, årets julnummer har utkommit och finns att hämta här!


Nybygget på Brinken:
Uppdaterad version av nybygget som nu är färdigt!

Två nya dokument finns nu på hemsidan: ”Kyrkotukt på 1700-talet i Malax” och ”Tillståndet i Malax och Solwo år 1760”.
Se under rubriken 
Dokument ur vårt arkiv.

Husbönder och bomärken: Ny bok utgiven av museet.

 

 Månadsbilder

 Brinkens museum

 2016
 
2015
 
2014
 
2013
 
2012

 

 Kvarkens Båtmuseum

 
2016
 
2015
 2014
 
2013
 
2012

 

 Verksamhetsberättelser


 
2015

 2014
 
2013

 2012