Malax museiförening rf verkar i Malax, Österbotten, Finland. Föreningen har ca 240 medlemmar och driver ideell verksamhet. Föreningen äger Brinkens museum och Kvarkens båtmuseum samt Sockenmagasinet (1754) och Långfors kvarn. Fäbodstigen och Järnåldersleden förvaltas av föreningen. Föreningen bedriver en livlig museiverksamhet och lokalhistorisk forskning samt publicerar bl. a. böcker och postkort mm. Även en årlig almanacka, Aanacko, med bilder från det gamla Malax. Medlemstidningen Vällingklockan utkommer två gånger om året. Ett omfattande arkiv med allehanda historiska handlingar, bilder och föremål finns inom föreningen. Styrelsen framgår här.

” … att hopbringa och vårda minnen av hembygdens odling och historia.”

Välkommen till Malax museiförening rf

 

Aktuellt:


Europeiska kulturmiljödagen den 8 september kl. 13.00 på Kvarkens båtmuseum.
Årets tema: Åminne nu och i framtiden. Rundvandring till Strandservice och Åminne Folkpark. Aktiastiftelsen bjuder på kaffe. Välkommen! Malax Museiförening Se affischen här!

Extra föreningsmöte hålls onsdagen den 28 augusti 2019 kl. 18.00 vid Kvarkens båtmuseum. Ärende: Ändring av stadgar  (§ 9).

 

Årets första Vällingklocka har utkommit och finns nu även att läsa på länken här .

 

Museiföreningens talkokvällar startar torsdag 2 maj kl. 18.00 vid Kvarkens båtmuseum och måndag 6 maj kl. 18.00 vid Brinkens museum. Nya och gamla talkojobbare lovas kaffe och trevlig samvaro.

 

En ny intressant artikel finns under rubriken  ”Dokument ur vårt arkiv”  Från far till son i tolv generationer—Styrishemman nr 25 i
Paxalgränden

Verksamhetsberättelsen för  2018 för Brinkens museum och för Kvarkens båtmuseum finns nu på hemsidan.

Två nya intressanta artiklar finns under rubrikerna ”Dokument ur vårt arkiv” Perjushemman nr 37—Familjen Perjus—Malmberg och Wasa-Postens Malaxnummer 1923

 


 

 Månadsbilder

 Brinkens museum
 2019

 2018

 2017

 2016
 
2015
 
2014
 
2013
 
2012

 

 Kvarkens Båtmuseum
 2019

 2018

 2017

 2016
 
2015
 2014
 
2013
 
2012

 

 Verksamhetsberättelser

 
2018
 
2017

 2016

 2015

 2014
 
2013

 2012

Malax museiförening r f

Gustav Smulter, ordförande
email: gustav.smulter(at)pp.malax.fi

 

web: karin.malmsten.rivieccio(at)
gmail.com
Uppdaterat 02.09.2019