Malax museiförening rf verkar i Malax, Österbotten, Finland. Föreningen har ca 240 medlemmar och driver ideell verksamhet. Föreningen äger Brinkens museum och Kvarkens båtmuseum samt Sockenmagasinet (1754) och Långfors kvarn. Fäbodstigen och Järnåldersleden förvaltas av föreningen. Föreningen bedriver en livlig museiverksamhet och lokalhistorisk forskning samt publicerar bl. a. böcker och postkort mm. Även en årlig almanacka, Aanacko, med bilder från det gamla Malax. Medlemstidningen Vällingklockan utkommer två gånger om året och kan ses under Medlemsinfo. Ett omfattande arkiv med allehanda historiska handlingar, bilder och föremål finns inom föreningen. Styrelsen framgår här.

” … att hopbringa och vårda minnen av hembygdens odling och historia.”

Välkommen till Malax museiförening rf

 

Aktuellt:


Museiföreningens talkokvällar startar måndagen den 17 maj kl.18.00 vid Brinkens museum och torsdagen den 20 maj kl.18.00 vid Kvarkens båtmuseum. Nya och gamla talkojobbare hälsas välkomna med!

Livet på en järnåldersgård på 600-talet. Nytt dokument finns under Forntiden i Malax.

Vällingklockan för december 2020 har utkommit och finns under fliken Medlemsinfo och direkt på länken härÄven äldre årgångar finns på Medlemsinfo sidan.

2021-års Aanacko är ut i handeln, kostar 6 euro. Säljs vid Stenco, Sale, S-market, Pappadagis, Byggmaskiner och Naturkost i Vasa.

Brinkens museums bibliotek: Boklistan kan du se här!

Skären — ett museum på nätet se mer på länken här  https://skarenmuseum.fi  På denna länk finns nu Sjöfartstema uppdaterat.

Verksamhetsberättelsen 2019 för Brinkens museum och för Kvarkens båtmuseum finns nu på hemsidan.

Två nya dokument finns nu inlagda under ”Forntiden i Malax” Du hittar dem under länkarna här Sägner i Malax del 1 och 2 och Glimtar ur skolans historia

Förra årets Aanacko 2020 finns nu som PDF-fil på hemsidan och kan ses här.

Båtmuseets bibliotek har uppdaterats idag. Boktitlarna kan du läsa här.

Årens månadsbilder för Brinkens museum och Kvarkens båtmuseum finns på länkarna på denna sidan. Här finns detaljerad information om bl. a händelser och objekt som finns i museernas samlingar.


 


 

 Månadsbilder

 Brinkens museum
 2021
 
2020

 2019

 2018

 2017

 2016
 
2015
 
2014
 
2013
 
2012

 

 Kvarkens Båtmuseum
 2021
 
2020
 
2019

 2018

 2017

 2016
 
2015
 2014
 
2013
 
2012

 

 Verksamhetsberättelser
 
2019
 2018
 
2017

 2016

 2015

 2014
 
2013

 2012

 

 

 Malax museiförening r f

 Solveig Söderback, ordförande
 email: solveig.soderback(at)gmail.com

  web: karin.malmsten.rivieccio(at)  gmail.com

 

  Uppdaterat  12.05.2021