Malax museiförening rf verkar i Malax, Österbotten, Finland. Föreningen har ca 240 medlemmar och driver ideell verksamhet. Föreningen äger Brinkens museum och Kvarkens båtmuseum samt Sockenmagasinet (1754) och Långfors kvarn. Fäbodstigen och Järnåldersleden förvaltas av föreningen. Föreningen bedriver en livlig museiverksamhet och lokalhistorisk forskning samt publicerar bl. a. böcker och postkort mm. Även en årlig almanacka, Aanacko, med bilder från det gamla Malax. Medlemstidningen Vällingklockan utkommer två gånger om året. Ett omfattande arkiv med allehanda historiska handlingar, bilder och föremål finns inom föreningen. Styrelsen framgår här.

” … att hopbringa och vårda minnen av hembygdens odling och historia.”

Välkommen till Malax museiförening rf

 

Aktuellt:

Museiföreningens talkokvällar startar torsdag 2 maj kl. 18.00 vid Kvarkens båtmuseum och måndag 6 maj kl. 18.00 vid Brinkens museum. Nya och gamla talkojobbare lovas kaffe och trevlig samvaro.

En ny intressant artikel finns under rubriken  ”Dokument ur vårt arkiv”  Från far till son i tolv generationer—Styrishemman nr 25 i Paxalgränden

Verksamhetsberättelsen för  2018 för Brinkens museum och för Kvarkens båtmuseum finns nu på hemsidan.

Två nya intressanta artiklar finns under rubrikerna ”Dokument ur vårt arkiv” Perjushemman nr 37—Familjen Perjus—Malmberg och Wasa-Postens Malaxnummer 1923

Två  nya under rubriken ”Forntiden i Malax”  Forngravar i Malax—Hbl artikel 1934 och Utfärd till Storskär 1906.

Aanacko 2019 har utkommit och kan köpas vid Stenco och Sale i Övermalax och i Yttermalax vid S-market Köpings, Pappadagis, och Malax byggmaskiner

Båtmuseets bibliotekslista uppdaterad med ca 130 nytillkomna böcker. Den kan läsas här.

Arkeologisk verksamhet i Langerskogen. Information finns under rubriken Forntiden i Malax. Klicka här.

En ny bok har utkommit i sommarMatthias (Matti) Klockars: SJUKDOM OCH DÖD I MALAX 1800–1899. Format 250x175 mm (B5), limbunden, 158 sidor, rikt illustrerad. Närmare info här. Säljs vid Café Eternell och vid KPO i Köpings och Sale i Övermalax. Beställningar gunnel.smulter@pp.malax.fi eller 050 527 6595

Biografi över Johannes Klockars finns nu via länk till https://www.sfv.fi/sv/publikationer/bokserie/ Biografin är f n nr 2 på aktuella listan.

Ny bok har utkommit: Matthias (Matti) Klockars: Kära Stina! Amerikabrev 1905 – 1908 Din Gustav.  Format 250x176 mm (B5), häftad,
128 sidor, rikt illustrerad. Pris 15 euro. Säljs på KPO i Köpings.

 


 

 Månadsbilder

 Brinkens museum

 
2019

 2018

 2017

 2016
 
2015
 
2014
 
2013
 
2012

 

 Kvarkens Båtmuseum

 
2019

 2018

 2017

 2016
 
2015
 2014
 
2013
 
2012

 

 Verksamhetsberättelser

 
2018
 
2017

 2016

 2015

 2014
 
2013

 2012

Malax museiförening r f

Gustav Smulter, ordförande
email: gustav.smulter(at)pp.malax.fi

 

web: karin.malmsten.rivieccio(at)
gmail.com
Uppdaterat 03.05.2019