Övriga böcker m m

 


Öväbyiji i Malax ca 1950. (2011) Boken är sammanställd av en arbetsgrupp från Malax museiförening och Malax Pensionärer.
A4-format (297x210 mm), inbunden, 208 sidor, rikt illustrerad i färg. Slutsåld.

Ytäbyiji i Malax runt 1950. En bok sammanställd av Malax museiförenings och Malax Pensionärers gemensamma arbetsgrupp om hur gårdarna i Yttermalax benämndes och vilka som bodde i dem samt med texter, som belyser byn före, runt och efter 1950. A4-format (297x210 mm), inbunden, 231 sidor, rikt illustrerad med svartvita och färgbilder. Pris 30 euro.

Den årliga almanackan, Aanacko, kan köpas för 6 euro (+postporto). Även de flesta av tidigare års tryckta almanackor kan fås för 2 euro/styck.

 

Malax historia del II (2014) Pris: 40 euro

Malaxbygdens stupade  (2009) Pris:  30 euro

Miljonären som körde röd moped och hans båda bröder (2011) Pris: 20 euro

 

 

DVD:n "Klinkbyggd - historien om en båt" á 20 € inkl porto

 

Förteckning över museiföreningens ”övriga böcker”
Daniel Johansson KIÖPING Del E Dottern Maria (2008) Pris: 40 euro

Daniel Johansson KIÖPING Del D I-2 Dottern Elisabet (2006) Pris: 50 euro

 

Daniel Johansson KIÖPING Del B och C Döttrarna Karin och Margareta (2004) Slutsåld

 

Daniel Johansson KIÖPING Del A Dottern Beata (2003) Pris: 30 euro

 

Helmer Smeds: Malaxbygden (2007; ett nytryck av upplaga från 1935) Pris: 20 euro

 

Gösta Ågren: Hammarbandet. En bok om Österbottens allmogebåtar

(1998; reviderat nytryck av upplaga från 1975) Pris: 5 euro

 

Birger Masalin: I fälan (1996: nytryck av upplaga från 1933)  Pris: 3 euro

 

Olav Ahlbäck, Bertil Bonns: Båtar och båttyper i Kvarkens båtmuseum

(1987; särtryck ur tidskriften Västerbotten 2/86) Slutsåld

 

Malax kommun: Säljakt i Bottniska viken 1700–1950. Bidrag till Malax historia II. (1989) Innehåller bl.a. Jacob Wijkars avhandling (1707) om hur sälar fångades i Bottniska viken samt Johannes Tengströms avhandling (1747) om hur sältran kokades och användes i Österbotten. En tredje 1700-tals avhandling (1757), Berättelse om Skälfänget iÖsterbotten, är författad av Johan David Cneiff. Om säljakt i Malax och Bergö i mitten av 1800-talet berättar Onni Wetterhoff, som år 1887 gav ut boken Från skog och sjö,som här avtryckts. Säljakt i Bergö på 1900-talet behandlas av en studiegrupp från Bergö. Format A5, illustrerad med svartvita bilder, svensk text på 224 sidor, varefter följer Wijkars och Tengströms originaltexter på latin i faksimiltryck. Pris 5 euro.

 

Arkeologigruppen: Offerstenar i Malax (1984) Pris 2: euro

 

Erik Klingius: Historisk beskrifning öfver Malax församling (manuskript från 1767, renskrivet av J.R. Aspelin omkring 1865 och utgivet med ordförklaringar av Historiekommittén i Malax 1986) Pris: 3 euro

Uno Fogde Sagg-Matt: Vässjor å dikter från Malax (1977) Pris: 1 euro

Torsten Lindgård: Adam kåserar (1977) pris: 1 euro

Innevarande års Aanacko  Pris: 6 euro

Tidigare års Aanacko  Pris: 0,50 euro.

Malax museiförening säljer också följande böcker utgivna av studiecirkeln Aktiv närkultur

Bondens år. Anteckningar om göromål på bondgårdar i Malaxtrakten 1900 – 1950 (1985) Pris: 3 euro

Hammaren och städet. Smeder och smedjor i Malax (1990) Pris: 3 euro

Magnus Erikslund: Storsjön. Från forntid till nutid (1992) Pris: 3 euro

Magnus Erikslund: En livsvägs krokar (1994) Pris: 3 euro

Skolminnen (1997) Pris: 5 euro

Karl-Johan Sjöström: Öjna (2000) Pris: 8 euro.

 

 

Malax museiförening rf

 

Böcker och postkort m m kan beställas av Gunnel Smulter, tel. +358 (0)50 527 6595 eller via epost till gunnel.smulter(a)pp.malax.fi. Postavgift tillkommer vid försändelse.