Malax museiförening rf

Kontaktlista 2020

Namn

 

E-post

 

Telefonnr

 

Solveig Söderback

ordförande

solveig.soderback(at)gmail.com

 

050 40 23700

 

Gunnel Smulter

sekreterare

gunnel.smulter(at)pp.malax.fi

 

050 52 76595

 

Siri Hagback

(arkeologi)

siri.hagback(at)pp.inet.fi

 

050 37 83602

 

Göran Strömfors         

båtmuseets sekreterare

goran.stromfors(at)pp.inet.fi

 

050 57 69475