Malax museiförening rf

Kontaktlista

Namn

 

E-post

 

Telefonnr

 

Gustav Smulter

ordförande

gustav.smulter(at)pp.malax.fi

 

0500–362378

 

Gunnel Smulter

sekreterare

gunnel.smulter(at)pp.malax.fi

 

050–5276595

 

Siri Hagback

(arkeologi)

siri.hagback(at)pp.inet.fi

 

050–3783602

 

Göran Strömfors         

båtmuseets sekreterare

goran.stromfors(at)pp.inet.fi

 

050–5769475