Malax museiförening rf verkar i Malax, Österbotten, Finland. Föreningen har ca 240 medlemmar och driver ideell verksamhet. Föreningen äger Brinkens museum och Kvarkens båtmuseum samt Sockenmagasinet (1754) och Långfors kvarn. Fäbodstigen och Järnåldersleden förvaltas av föreningen. Föreningen bedriver en livlig museiverksamhet och lokalhistorisk forskning samt publicerar bl. a. böcker och postkort mm. Även en årlig almanacka, Aanacko, med bilder från det gamla Malax. Medlemstidningen Vällingklockan utkommer två gånger om året. Ett omfattande arkiv med allehanda historiska handlingar, bilder och föremål finns inom föreningen. Styrelsen framgår här.

” … att hopbringa och vårda minnen av hembygdens odling och historia.”

Välkommen till Malax museiförening rf

 

Aktuellt:

Filmvisning i Kvarkens båtmuseum onsdagen den 26 april kl 18. Fritt inträde, kaffeservering. Joel Lenlund deltar, se bild här.

Arkeologisk verksamhet i Lill-Telsar 1936. Information finns under rubriken Forntiden i Malax. Klicka här.

Arkeologisk verksamhet i Jonkaisbränno i början av 1900-talet finns nu under rubriken Forntiden i Malax. Klicka här.

Glimtar av vardagsliv i Malax 1917 finns nu på Finlands Svenska Hembygdsförbunds sida Historisk hembygd 1917. Klicka här.  


Båtmuseets biblioteksböcker finns nu på båtmuseets sida. Boklistan kan ses här.

Ny bok har utkommit:  Blås- och stråkmusik i Malax. Säljs på KPO i Köpings och Sale i Övermalax.

 

Vällingklockan december 2016 har utkommit. Se vidare länken här!

2017 års Aanacko: säljs för 6 € på S-market i Köpings och Övermalax, på Stenco, på Andelsbanken, Pappadagis och Malax

Byggmaskiner. Se
2017 års Aanacko här. Årets Aanacko 2016 kan nu ses som pdf-fil på hemsidan.

Ny bok har utkommit: Till sjöss! Leander Bonn – Sjöman, bonde, smed.

 

Sommarutställningar 2016 vid Kvarkens båtmuseum kan ses här.

 

Vällingklockan, årets maj-juni nummer har utkommit och finns att hämta här!

Boken: Ytäbyiji i Malax runt 1950 har utkommit. Den säljs på Smarket i Över- och Yttermalax, på Stenco, på Andelsbanken, på Kommungården samt av Gunnel Smulter, Ann-Mari och Vidar Björknäs, Siri Hagback och Kerstin Hägen. Den säljs också på museiföreningens tillställningar på Brinken och i Kvarkens båtmuseum. Pris 30 €.

Husbönder och bomärken: Ny bok utgiven av museet.

Verksamhetsberättelsen för 2015 finns nu på hemsidan.

Nya dokument: Väderleks- och årsväxtförhållandena i Malaks 1863—1915 finns nu under Dokument i våra arkiv. 

Två nya dokument: ”Kyrkotukt på 1700-talet i Malax” och ”Tillståndet i Malax och Solwo år 1760”.
Se under rubriken 
Dokument ur vårt arkiv.

 

 


.

 

 

 Månadsbilder

 Brinkens museum

 
2017

 2016
 
2015
 
2014
 
2013
 
2012

 

 Kvarkens Båtmuseum

 
2017

 2016
 
2015
 2014
 
2013
 
2012

 

 Verksamhetsberättelser

 
2015

 2014
 
2013

 2012

Malax museiförening r f

Gustav Smulter, ordförande

email: gustav.smulter(at)pp.malax.fi

web: karin.malmsten.rivieccio(at)
outlook.com

Uppdaterat 20.04.2017

0.04.2017